Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet alanlarında hizmette sınır yoktur ilkesi ile Çağın Güvenlik olarak sektörde edindiği etkin, verimli ve sağlam yerini daha da pekiştirmek için her zaman yanınızda olacağımız inancındayız. Can ve mal güvenliğiniz için araştırmalar yapıyor, karşılaşabileceğiniz riskleri hesaplayarak planlar çıkarıyoruz. Güvenlik alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, bunları modern çözümlere dönüştürüp yaşamınıza uyarlamayı hedefliyoruz.

Kent & Site & Konut

Kent merkezleri ve sitelerde şuç oranının artışta olduğu yaşam alanlarında emniyet birimlerinin kontrolünde olan özel güvenlik birimleri ile güvenliğinizin sağlanması amaçlanmaktadır. Konut güvenliğinde gerek elektronik sistemler (görüntülü ve sesli) gerekse K9 köpek timlerinden faydalanılmakta olup gerekli görüldüğünde özel güvenlik ekibide kurulabilmektedir. Güvenlik risk analizi için firmamız tarafından konutunuzda ya da sitenizde yapılacak incelemelerin ardından sunulacak rapor doğrultusunda en güvenli ve size en uygun sistemi sizin için temin etmek ve gerekli hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Holding & Şirket Güvenliği

Şirketimiz, holding güvenlik hizmetinde holding çevre güvenliğinin sağlanması, giriş ve çıkışların kontrolü, holding katlarının güvenliği personel giriş-çıkışlarının kontrolü ve güvenliği, binaya dışarıdan gelebilecek tehlikelere korumak amacı ile gerekli tüm tedbirleri alarak, uzman ve deneyimli güvenlik personelimiz ve el dedektörü, metal dedektör, silah, CCTV görüntü sistemi gibi gerekli tüm teçhizatlarımız ile holding güvenliği hizmeti sağlamaktayız. Yetkin ve eğitimli personellerimiz ile sizlere hizmet vermekteyiz. Çalışanlarımız talimatlarımız doğrultusunda teknolojiden faydalanarak holding ve şirketlerde güvenliği sağlamaktadırlar.

Hava ve Deniz Limanları

Çağın Özel Güvenlik, potansiyel tehditlere karşı en etkili korumanın, makina ve insan gücü arasındaki dikkat çekici dengenin mükemmel şekilde kurulmasıyla olacağına inanır. Çağın Özel Güvenliğin tecrübeli yönetimi, havayolu müşterilerinin (yolcuların), personelinin güvenlik ve emniyetinden sorumludur. Havayollarının ve yer işletme şirketlerinin istekleri doğrultusunda önlemler alır. Yasadışı eylemlerde kullanılan çeşitli yöntemler; risk analizi: tehdit değerlendirmesi ve kriz yönetimine farklı bir boyut getirmiştir. Çağın Özel Güvenlik, var olan veya muhtemel tehditlere dinamik, bir yönetim anlayışı ile değerlendirmekte, risk analizi tehdit değerlendirmesi ve kriz yönetimi fonksiyonlarını kullanarak bu tehditleri önlemektedir. Çağın Özel Güvenlik kendi donanımı ve kalite sistemine uygun olarak benzersiz teknik çözümleriyle havayollarına güvenlik sağlar. Havacılık programı dahilinde havayollarını ve yolcularını terörizme karşı korumak ve güvenliği geliştirecek önlemler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Sağlık Kurumları

Giriş- çıkış noktalarını kontrol, çalışanların, hasta ve yakınlarının huzurunu korumak için hastane iç bölümlerinde düzeni bozacak hasta ve yakınlarına müdahale etmek, şüpheli kişileri süzebilmek, sabotaja karşı alınacak önlemler, bomba ve sair tehditlere karşı alınacak tedbirler, toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı ile ligili eğitimli ve tecrübeli kadro oluşturmak, bu konuda personele hastane güvenlik oryantasyonu verilerek konusunda tecrübeli özel güvenlik görevlileri yetiştirmek. Özel güvenlik ekibine ek olarak hastane girişleri ve çıkışları, acil servis, poliklinikler idari katlar ve koridorların 24 saat kameralar ile izlenip, kayıt altına alınması, bu teknolojik güvenlik sistemleri sayesinde hastanelerin çeşitli bölümlerinde oluşabilecek hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçların önlenmesi ve faillerinin yakalanması daha kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Sağlık kuruluşunda Çağın Özel Güvenlik tarafından görevlendirilen özel güvenlik görevlisi gerekli psikolojik değerlendirme, meslek içi eğitim ve bir dizi testten geçerek göreve başlamaktadır. Çağın Özel Güvenlik olarak hastane güvenliği oryantasyon uygulamaları ile bu şekilde risk ve tehlike karşısında hazır özel güvenlik görevlileri yetiştirmektedir.

Alış Veriş Merkezleri (AVM)

AVM güvenliği gerek toplumsal olaylar ,gerekse terör olayları yönünden çok ciddi bir iş olup, gerek can ve gerekse mal yönünden büyük kayıpların yaşanabileceği alışveriş merkezlerinde güvenlik konusunda ciddi önlemler alınmalıdır. Şirketimiz AVM içerisinde giriş-çıkış kontrolü, kat güvenliği, mağaza güvenliği, otopark güvenliği, müşteri ve personel güvenliği konusunda bilgili ve deneyimlidir. AVM' lerde yaşanan müşteri ilişkileriyle bağlantılı sorunları en aza indirmek için iletişim becerisi yüksek personellerle çalışmaktayız. Günümüzde terörist faaliyetlerin sıklığından ötürü, el dedektörü ve X-Ray cihazı kullanma becerisine sahip personellerimize güvenlik zaafiyeti yaşanmaması için talimatlarla kullanım prosedürleri tekrar belirtilmektedir. Güvenlik kadroları görev yaptığı yerlerde çoğu zaman güvenlik hizmeti vermekten öteye geçebilmektedir. AVM'lerde böylesi yerlerdendir. AVM'lerde ki güvenlik yapılanmalarının aslında; düzenleyici, organize edici, uyarıcı, harekete geçirici sürekliliği sağlayıcı, yönlendirici vb.birçok örtülü misyonu kendiliğinden yüklendiği de görülebilmektedir. Bu alandaki varolan boşluğu güvenlik ekibi doldurmaktadır. AVM güvenliğinin müşterinin müşterisi ve müşteri memnuniyeti odaklığına dayanmış olması,etk ili" "iletişimin ağırlıkfl olarak gerekmesi,görev tanımlarının fazlaflğı gibi faktörler onu biraz olsun diğer güvenlik konseptlerinden ayırmaktadır.

Kamu Kurumları

Kamu kurumları ve kuruluşlarında silahlı ve silahsız olarak sözleşmeli özel güvenlik görevlisi istihdamı sağlamak ve bu konuda deneyimli personelleri yetiştirmek, gerekli eğitimleri vermek ve yeterlilik testlerine tabi tutmak şirketi bünyesindeki bazı kamu hizmetlerindendir. Özel güvenlik kanununda belirtilen görevler hususunda toplum güvenliği ve kamunun korunmasında etkin rol oynayacak güvenlik elemanlarını teknik ve psikolojik yeterlilikte göreve hazırlamak asli unsurlarımızdandır. Kamu'nun ihtiyaç duyduğu her türlü güvenlik hizmeti ve danışmanlığı Çağın Özel Güvenlik tarafından sağlanabilmektedir.

Turizm Tesisleri

Turizm güvenliği yerli ve yabancı turistleri kapsayan her iki kesimin gerçekleştirdikleri turizm faaliyetlerinin kalitesini yükseltecek tedbirleri ve tavsiyeleri içerir. Güvenlik önlemleri turistlerin turizm faaliyetlerinin kalitesini yükseltip herhangi bir tehlike anında can, mal ve ülkelerin prestij kaybı yaşamasını önlemektedir. WTO (Dünya Turizm Örgütü)'ne üye olan ülkeler tarafından kabul edilmiş ve uygulanmakta olan önlemler olası sıkıntıları en aza indirmektedir. Hem yerli, hem yabancı turistlerin rahat bir biçimde bir ülkede yada şehirde kalabilmelerini, gezip tatillerinin keyfini çıkarabilmelerini sağlamakta olup aynı zamanda turizm alanında hizmet veren kuruluşların eksiksiz ve etkili bir biçimde hizmet verebilmelerine yardımcı olmaktadır. Güvenliğe yapılan yatırımın uzun vadede fayda sağlayacağı, yeterli ve etkili bir güvenlik biriminin olmamasından meydana gelebilecek güvenlik zafiyetinde, tesisin terörizm veya diğer olaylar neticesinde göreceği zarar, sadece kendi tesisi ile sınırlı kalmayıp, turizm sektörüne ve ülkemize sıçrayabileceği unutulmamalıdır. Basın ve yayın kuruluşları ile bu tür olayların çok hızlı bir şekilde bütün dünyadan duyulacağı, bu nedenle zararın çok büyük boyutlar olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Tesiste konaklama hakkı olan misafirlerin girişi, tesiste çalışan personelin girişi, tesis içerisinde meydana gelen olaylara müdahale, tesis içerisinde düzen ve huzurun sağlanması, tesis içerisinde hırsızlığın önlenmesi, tesiste çalışan personelin çıkışında yapılan kontroller, tesisteki ekipman ve malzemelerin korunması, tesisteki misafirlerin adli olaylardaki ilk müracaat yeri, tesise hırsızlık veya diğer amaçlarla gelen şüpheli şahısların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması, tesisteki misafir odalarında bulunan kasa işlemleri, tesisteki misafir odalarının kapı ile ilgili sorunların giderilmesi, tesisteki elektronik güvenlik sistemlerinin işletilmesi, özel güvenlik personelinin tesise ilk girişinde oryantasyon eğitimi, tesisteki kamera sisteminin işletilmesi gelmektedir.

Canlı Destek
Merhaba!
Merhaba 👋
Call Now Button